Cardiau Cyfarchion Cymraeg / Welsh Greeting Cards

Byddai pobol ifanc yn dweud fod anfon cerdyn yn beth “hen ffasiwn” a byddai’r to hyn yn deud ei fod yn arferiad drud iawn herbyn rwan. Mae’n haws gan rai anfon neges dext, Facebook, llun ar Instagram neu sgwrs ar Facetime. Ond, mae rhai eraill yn meddwl bod negeseuon felly’n amhersonol a bod o ddim yn dod gan ffrind go iawn fel neges ffon neu lythyr a cherdyn hen ffasiwn. Dwi’n dal i joio chwilio am gardiau addas i nheulu a ffrindiau, ac ma llawer iawn o ddewis yn y siopa. Ia, yn y SIOPA ac nid siopa ar-lein! Dwi’n un sy’n licio teimlo’r stwff dwi am brynu yn hytrach nag archebu rhywbeth ar y we. Mae’n drafferthus chwilota am bethau gwahanol ar-lein heb sôn am orfod rhoi eich gwybodaeth bersonol i mewn i ryw gyfrifiadur lle gall unrhyw un ei hacio a defnyddio gwybodaeth i’w dibenion eu hunain! I fyny at ddeg, bymtheg mlynedd yn dol, digon prin oedd y dewis am gardiau amrywiol efo ychydig o hiwmor yn y ‘captions’ ac roedd y lluniau bob amser run fath – parchusrwydd y capal yn parhau yn y Gymru fodern ma siwr! Ond, erbyn hyn, mae mwy o fentergarwch yn rhan o’n penna busnes ni. Mae rhai cwmnïau cardiau bach yn mentro gam ymhellach gan bersonoleiddio cardiau i un ardal arbennig yn y gogledd sef Gnarfon lle mae’r “C Word” yn amlwg iawn! Maent yn mynd ymhellach gan ddefnyddio’r “F Word” a dywediadau digon amrwd hefyd sy’n gallu bod yn ddoniol iawn yn lleol, ond ddim i weddill Cymru falla. Ond chware teg iddyn nhw am fentro a rhoi naw wfft i unrhyw un sy’n dal i fyw yn oes yr arth a’r blaidd. Mae penillion mewn cardiau yn dal i fod yn brin. Ond, mae un cwmni wedi mynd ati i gynhyrchu rhai sy’n addas i bob oed ac achlysur sef Cyfres Wahanol, ac mae’r darlunia i gyd wedi eu cynllunio gan artist fuodd yn byw’n lleol yn Gnarfon. Mae yno benillion bach syml i blant, pobl ifanc ac oedolion, ac mae cerdyn i bethe mor amrywiol a Bedyddio, Ymddeol, Pen-blwydd 18 a 21, 40 – 90, a hefyd Pasio Prawf Gyrru ac Arholiadau. Ro’n i’n chwilio am gerdyn efo pennill i Taid yn 100 oed, ond er nad oes yr un yn y gyfres yma, roedd digon o opsiynau eraill ganddyn nhw er enghraifft “Taid” ac “I Berson Arbennig” neu “Pen-blwydd Dedwydd”. www.cyfreswahanol.co.uk

Share this:

Mamod steam engine

Got the old Mamod minor 1 engine running, kids love it (and me).

It smells somewhat like a real steam engine. 

It entertained the kids until it ran out of steam (pun intended), then they went back on their ipads.

Mamod is a British toy manufacturer specialising in manufacturing live steammodels. The company was founded in 1937 in Birmingham in the UK by Geoffrey Malins. The name is a portmanteau of ‘Ma’ lins ‘Mod’ els’. Malins started off making steam engines which were sold under the Hobbies brand name but he soon started selling them under the Mamod brand name. The first models produced were of stationary steam engines. Much later the company also began creating models of road rollers, traction engines, steam wagons and other steam road vehicles. These models were aimed at the toy market, so were simple to operate and ran at low boiler pressures for safety but were not accurate scale models.

Share this:

Williams Homes LTD

Williams Homes is a family business based in Bala, Gwynedd. Their background is in traditional building methods, however following their continued expansion they have now opened a joinery workshop which produces timber frame houses, doors and windows in their purpose built factory unit. All their joinery and frames are produced by time served traditional joiners. All their panel designs are independently tested and supplied with a NHBC hb353b certificate. All their joinery products can be finished in a choice of Teknos paint and stain finishes. Teknos is a sophisticated painting system, which allows the timber to move without cracking the paint. Their complete supply and fit service helps to reduce the amount of errors which are associated with house building.

https://williams-homes.co.uk/

Share this:

Eisteddfod yr Urdd

The Urdd National Eisteddfod (Welsh: Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru or Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd) is an annual Welsh-language youth festival of literature, music and performing arts organised by Urdd Gobaith Cymru. Arguably Europe’s largest youth festival,[1] it is usually held during the last week of May, coinciding with schools’ half term holiday. Locations alternate between north and south Wales.[1] The Eisteddfod consists of competitive singing, recitation, art, composition, dance and instrumental events for contestants aged between 7 and 24 years. Regional qualifying heats are held in advance around Wales, as occurs for the National Eisteddfod.

Results 2018

Canlyniadau 2018

http://www.urdd.cymru/en/eisteddfod/20181/

Share this: